Hợp Âm Chim Sẻ Trụi Lông

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Chim Sẻ Trụi Lông🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Chim Sẻ Trụi Lông

Mắt đen chớp chớp run rẩy giữa phố
chiều
Cánh nâu giãy giãy co giật giữa phố chiều

Kìa con sẻ nhỏ / kìa con sẻ nhỏ
Đang bị
vặt lông
Vết khô máu ứa da thịt giữa phố chiều

Ngác ngơ tím tái ngắc ngoải giữa phố chiều

Từng con sẻ nhỏ /từng con sẻ nhỏ
Xếp hàng trụi lông

Từng xâu mua bán những cái chết giữa phố đông

Giàn thiêu bốc khói trong băng giá ngọn lửa hồng

Những con chim nhỏ nhoi quằn quại trong lửa sôi

Đau xé nhìn nhau lìa đời

Thịt xương tan nát linh hồn kia cố thoát xác

Về với tổ vợ con đang mong

Thảng thốt ngóng trông
Ôi những con sẻ trụi lông

***

Chốn xa trống hoác cây hàng cây bóng chiều

Cánh nâu nhớn nhác quanh lội quanh bóng chiều

Kìa con sẻ nhỏ, kìa con sẻ nhỏ

Tìm chồng phải không ??

Quắt queo hớp hớp há mỏ đớp bóng chiều

Tiếng kêu yếu ớt tắt dần theo bóng chiều

Đàn con sẻ nhỏ, đàn con sẻ nhỏ

Đợi cha về phải không ???

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...