Hợp Âm Chim Chìa Vôi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chim Chìa Vôi

Cái đầu thon [F]nhỏ,cái mỏ mảnh [Gm]mai

Lưng màu tro [Dm]bếp đuôi dài vễnh [C]ra.

Cái [C7]bụng trắng nõn trắng [F]

Ấy cái [C7]bụng trắng nõn trắng [F]nà.

Cớ [Gm]chi người[Dm] gọi gọi chim [C]là là chìa [F]vôi.

Tìm [Bb]gì,tìm gì quanh giậu mồng [C]tơi

Tìm [Bb]gì quanh giậu mồng [C]tơi.

Sao [Dm]chim chẳng [C]giúp

Giúp bà [Dm]tôi [C]bà tôi têm [F]trầu.

Tìm [Bb]gì,tìm gì quanh giậu mồng [C]tơi

Tìm [Bb]gì quanh giậu mồng [C]tơi.

Sao [Dm]chim chẳng [C]giúp

Giúp bà [Dm]tôi [C]bà tôi têm [F]trầu.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...