Hợp Âm Chiều Sông Thương

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Chiều Sông Thương🎵♩ ♪ ♫ ♬

Ơ ơ hờ ơ, ơ ơ hờ ơ
Ơ ơ hờ ơ, ơ ơ hờ ơ
Đi suốt cả chiều thu
Vẫn chưa về tới ngõ,
Dùng dằng câu quan họ
Nở tím bờ sông Thương
Nước vẫn chảy xuôi dòng
Chiều uốn cong lưỡi hái
Những gì sông muốn nói
cánh buồm giờ hát lên.
Ơi con sông màu nâu
Hạt phù sa cổ tích
Mấy cô mấy cô trên đồng
Lúa xanh lúa xanh nõn
Tóc mây tóc mây la đà
Xõa vào chiều thu thương nhớ
Mắt em dài hoa cau
Ơi con sông màu nâu
Hạt phù sa cổ tích
Mấy cô mấy cô trên đồng
Lúa xanh lúa xanh nõn
Tóc mây tóc mây la đà
Xõa vào chiều thu thương nhớ
Mắt em dài hoa cau

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...