Hợp Âm Chiều Nước Lũ (Chiều Mưa Lũ)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chiều Nước Lũ (Chiều Mưa Lũ)

Tone Quang Le la Bm. Capo 2 choi Am

Anh về thăm [Am] quê sa mưa giông chiều nước lũ

Bầu trời âm [Dm]u xuồng ba [E7]lá chẳng nơi [Am] neo

Tìm người em [G]yêu, cô hàng xóm thuở năm [C] nào

Cây trứng cá chung [Dm]rào bao kỷ [Am] niệm thời thơ [E7]ấu

.

Bây giờ em [Am] đâu, sao quanh đây toàn nuớc lũ

Chìm vào phong [Dm]ba làng quê [E7]tan tác điêu [Am] linh

Tìm người em [G]thơ xưa cùng cắp sách chung [C] trường

Cây trứng cá trôi [Dm]rồi, nay biết [E7]tìm em nơi [Am] đâu

.

Nước lũ dâng [C] cao, gieo [F] đau khổ nghẹn [Dm]ngào

Nước lũ dâng [Am] trào, làm ruộng hoang xơ [E7]xác

Nuớc lũ vô [C] tình, mang hình hài tang [G]tóc

Em ơi biết em phương [Dm]nào để ngõ [Am] hồn anh tê [E7]tái

.

Cây cầu tre năm [Am] xưa, hai bên đồng lúa trổ

Mà giờ nơi [Dm]đây buồn hiu [E7]hắt xót thương [Am] ai

Rào nhà chung [G]sân đâu tàng trứng cá em [C] ngồi

Cơn lũ cuốn đi [Dm]rồi đau xót [E7]này anh sao [Am] nguôi

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...