Hợp Âm Chiếc Đồng Hồ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Chiếc Đồng Hồ

Tình tang [A]tinh tính tang tinh

Đồng hồ kêu nghe tiếng thanh thanh

Kim cây xinh [D]xinh quay gấp nhanh nhanh

Tình [A]tang tính tang tình [Bm]tang tính tình

Quay cho em [A]luôn cố gắng học hành

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...