Hợp Âm Chị Ong Nâu và em bé

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Chị Ong Nâu và em bé🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Chị Ong Nâu và em bé

Tone gốc F
Lời 1:
Chị Ong Nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu
Bác Gà Trống mới gáy
Ông Mặt Trời thức dậy
trên những cành hoa
Em đã thấy chị bay.
Bé ngoan của chị ơi
Hôm nay trời nắng tươi
Chị bay đi tìm nhuỵ
Làm mật ong nuôi đời
Chị vâng theo bố mẹ
Chăm làm không nên lười.
Lời 2:
Trời xanh xanh xanh xanh
Chị Ong bay nhanh bay nhanh
Hoa nở những cánh thắm
Đi tìm mật trĩu nặng
Chị Ong muốn nhìn quanh
Nghiêng đôi cánh chào hoa.
Bé ngoan của chị ơi!
Hôm nay trời nắng tươi
Chị bay đi tìm nhuỵ
Làm mật ong nuôi đời
Chị vâng theo bố mẹ
Chăm làm không nên lười.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...