Hợp Âm Chị Mai Xuống Chợ

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

[Em]… rừng cao [C]sáng [Em]dần,

làn sương [G]sớm nằm ngang [D]núi,

[Em]kìa đường thưa [G]bóng người [Am]đi xuống [Em]bản.

ớ… đường xa xuống bản,

chị Mai dắt ngựa đi xuống

nhìn sang lối hẹn chưa thấy chàng.

Núi núi [Em]rừng đường đá nhấp [G]nhô,

lắng tiếng [Am]chim kêu rú hú [Em]ú,

có tiếng [G]người nào hát líu [Em]lô,

ô [G]đứng kìa khuất bóng [Am]cây chàng đang đứng [Em]đợi.

Thấy bóng nàng chàng dứt tiếng ca,

nắng sớm mai theo gió vờn lá,

có chú gà rừng núp phía xa, nó nhìn

rõ kìa có chiếc ô trùm 2 bóng người.

ơ [Em]ơ….hẹn [C]nhau giữa [Em]đường rừng,

cầm cổ tay nhớ [G]thương thương,

mong mãi tới phiên chợ [Em]này.ớ……..

ơ…chị [C]Mai xuống [Em]chợ, chị cầm sau chiếc [G]ô hoa,

e ấp hơi duyên [Em]mặt mà,

rừng núi cùng hoa [G]lá kìa đôi [Em]bướm

vờn quanh [G]mái đầu 2 bóng [Em]người.

ớ….ơi à ới…..ơ hớ……

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...