Hợp Âm Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Lao Động Việt Nam
Khối kết đoàn công nông bền vững
Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin
Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc
Nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm trên đường tranh đấu
Tới hòa bình, nhà máy, búa rền, lúa vàng ngập đồng
Đảng Lao Động Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...