Hợp Âm Biết Nói Gì Đây

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Biết Nói Gì Đây🎵♩ ♪ ♫ ♬

tone Cẩm Ly : B (capo 2 chơi )
bossanova
Biết nói gì đây
Khi hai đường đời ngăn chia mình rồi
Bao nhiêu thương nhớ
Bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi
Đêm đêm anh nhắn gió Gởi mây về cho em
Trao cho em tiếng hát Mình yêu nhau ngày ấy
Nhưng nay xa nhau rồi
một hình bóng chưa nhòa trong nhớ
Tháng chết về năm
Sao thương còn hoài thương mãi một người
Bao nhiêu nhung nhớ
Bao Nhiêu hẹn hò chưa quên lối đi
Đêm đêm anh vẫn hát Nếu ta đừng quen nhau
Đêm nao em đã nói Mình yêu nhau rồi đó
Nhưng nay ta xa rồi
Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa
Hôm nao mình dìu nhau Phố cũ hoa bay nhiều
Tay cầm tay chung bước
Nói ngàn câu mến thương
Nhưng hôm nay mình gặp đây Phố cũ hoa phai màu
Mắt nhìn nhau không nói
Ngỡ ngàng như mới quen
Hãy nói một câu Cho vơi cạn sầu quên đi một đời
Duyên ta không thấm
Cũng thương lỡ làng anh không trách em
Đêm đêm anh vẫn hát Nếu ta đừng quen nhau
Đêm nao em đã nói Mình yêu nhau rồi đó
Nhưng nay ta xa rồi
Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...