Hợp Âm Bên Nhau Được Mấy

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Bên Nhau Được Mấy

[G]Bên nhau được [D]mấy mà [Em]cứ hoài giận [G/D]lâu

[C]Lời chia tay [D]nào có lần [Gsus4]sau [G]

[G]Bên nhau đc [D]mấy mà [Em]cứ thôi đoái [G/D]hoài

[C]Nhớ mong chẳng [D]nói để ngày [Gsus4]mai [G]

[G]Bên nhau được [D]mấy mà [Em]tiếc chi vài [G/D]câu

[C]Rồi quẩn quanh trách [D]mình 7những ngày [Gsus4]sau [G]

[G]Bên nhau được [D]mấy mà [Em]giấu đi u [G/D]sầu

[C]Vẽ ra khoảng [D]cách mình xa [Gsus4]nhau [G]

[G]Này em có [D]thấy mây [Gsus4]trôi [G]

[C]Chẳng như anh [D]vẫn đây [Gsus4]thôi [G]

[C]Và em hãy [D]nhớ mình [Bm]có đâu thì [Em]giờ

[C]Để không chung [D]lối những ngày [Gsus4]mưa [G]

[C]Này em ngoan [D]ơi đừng nên [Bm]lắng lo xa [Em]xôi

[C]Cứ bên nhau [D]hoài vậy [Gsus4]thôi [G]

[C] [D] [Bm] [Em] [C] [D] [Gsus4][G] x 2

[G]Bên nhau được [D]mấy mà [Em]cứ hoài lặng [G/D]im

[C]Dù mong nhớ [D]thổn thức hằng [Gsus4]đêm [G]

[G]Bên nhau được [D]mấy mà [Em]nói câu đau [G/D]lòng

[C]Cuốn đi bao [D]khắc khoải sầu [G]mong

[C]Ngày trôi nhanh [D]lắm em [G]ơi

[C]Mình đâu duy [D]nhất trên [Gsus4]đời [G]

[C]Và em hãy [D]nhớ đời ta [Bm]có nhau bất [Em]ngờ

[C]Lạc nhau một [D]phút cũng ngẩn [Gsus4]ngơ [G]

[C]Và anh đâu [D]biết cho những [Bm]tháng năm đến [Em]sau

[C]Bên nhau được [D]mấy là bền [Gsus4]lâu [G]

[C]Này em ngoan [D]ơi đừng nên [Bm]lắng lo xa [Em]xôi

[C]Mình cứ bên [D]nhau hoài vậy [Gsus4]thôi [G]

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...