Hợp Âm Bài Hương Ca vô Tận

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

tone song ca Chế Linh – Thanh Tuyền: G

điệu ballad (tempo104)

Hát nữa đi [G] Hương hát điệu

nhạc buồn điệu nhạc quê hương

Hát nữa đi [Em] Hương hát [Am] lại

bài [D7] ca tiễn anh lên [G] đường

Ngày đao binh chưa [C] biết còn [G] bao lâu

cuộc phân ly may [Em] lắm thì [Bm] qua maụ

Hát nữa đi [Am] Hương hát [D7] để đợi [G] chờ

ĐK: Hương [G] ơi sao tiếng hát [C] em

nghe vẫn dạt [G] dào nghe vẫn ngọt [C] ngào

Dù em [G] ca những [F] lời yêu [G] đương

hay chuyện [Gm] tình gẫy gánh giữa [Gm] đường

Dù em [Am] ca nỗi buồn quê [Bm] hương

hay mưa [Am] giăng thác [D7] đổ đêm [G] trường

Hát chuyện vai [G] em tóc xõa

bồng mềm dịu ngọt môi [G] em

Hát mãi nghe [C] Hương cho hồng

làn [D7] da kẻo đời chóng [G] già

Ngày xa [G] xưa em [C] vẫn nằm [G] trong nôi

Mẹ ru em câu [Em] hát Dài [Bm] buông lơị

Hát để yêu [Am] cha ấm [D7] lại ngày [G] già

Hát nữa đi [G] Hương câu nhạc thành

nguồn gợi chuyện đau [G] thương

Hát kể quê [Em] hương núi [Am] rừng đầy [D7] hoa

bỗng thành chiến [G] trường

Đồng tan [G] hoang nên [C] lúa ngại [G] đơm bông

Thuyền ham đi nên [Em] nước

còn [Bm] trông mong

Khiến [Am] cả đêm [D7] thâu

tiếng em rầu [G] rầu

ĐK: Hương [G] ơi sao tiếng hát [C] em

nghe vẫn dạt [G] dào nghe vẫn ngọt [C] ngào

Dù em [G] ca những [F] lời yêu [G] đương

hay chuyện [Gm] tình gẫy gánh giữa [Gm] đường

Dù em [Am] ca nỗi buồn quê [Bm] hương

hay mưa [Am] giăng thác [D7] đổ đêm [G] trường

Kết : Hát Nữa Đi[G] Hương Hát Đi[C] Hương…

Hát Nữa…[D7]Đi…[G] Hương

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...