Hợp âm bài ♪♫ Yêu lầm (Tim muốn bay – Xīn yào fēi – 心要飞) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Yêu lầm (Tim muốn bay – Xīn yào fēi – 心要飞)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

1. 心要飞留也难留不用去追
xīn yào fēi liú yě nán liú bù yòng qù zhuī
梦要碎就让我再多一点睡
mèng yào suì jiù ràng wǒ zài duō yī diǎn shuì
山水苍茫天地尽头彩云归
shān shuǐ cāng máng tiān dì jìn tóu cǎi yún guī
这一生一世的奔波很累
zhè yī shēng yī shì de bēn bō hěn léi

2. 爱不悔望了又望好想流泪
ài bù huǐ wàng liǎo yòu wàng hǎo xiǎng liú lèi
头不回就让我喝最后一杯
tóu bù huí jiù ràng wǒ hē zuì hòu yī bēi
儿女情长涌上心头又沉醉
ér nǚ qíng cháng yǒng shàng xīn tóu yòu chén zuì
那一哭一笑的模样很美
nà yī kū yī xiào de mó yàng hěn měi

Chorus:小小年纪就要学会面对
xiǎo xiǎo nián jì jiù yào xué huì miàn duì
有些事想起来真让我们惭愧
yǒu xiē shì xiǎng qǐ lái zhēn ràng wǒ mén cán kuì
小小年纪就该学会无畏
xiǎo xiǎo nián jì jiù gāi xué huì wú wèi
有些人活到老能有真情几回
yǒu xiē rén huó dào lǎo néng yǒu zhēn qíng jī huí


Mãn Văn Quân
Bm

Yêu lầm (Tim muốn bay – Xīn yào fēi – 心要飞)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
484


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...