Hợp âm bài ♪♫ Xin thành tâm sám hối ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Xin thành tâm sám hối
[a*1]

1. Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca
Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di
Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng
Mang nặng thù oán sân si, u mê lầm lạc
Đường đi không có lối về

ĐK: Ngày nay xin Chư Phật mười phương
Chứng tri ghi nhớ tỏ tường
Lời con thành tâm sám hối
Tu thân con lánh xa tội lỗi
Luôn làm bao điều tốt lành
Cho đời nở hoa từ bi.

2. Ôi vui sướng thay dứt sạch oán nghiệp trả vay
Con xin chắp tay quy mạng mười phương Chư Phật
Cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối
Xa rời vùng tối đam mê, nương thân cửa Phật
Đường đi nay có lối về


Ngọc Huyền
Bm


Thùy Phương
Am


Thi Phương
C#m

Xin thành tâm sám hối

Sáng tác: Hàn Châu |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
2390


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *