Hợp âm bài ♪♫ Xin cho con niềm tin ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Xin cho con niềm tin
[a*1]

Xin cho con một niềm tin
Tin vào chính bản thân mình
Không phạm những điều răn
Hằng ngày sám hối ăn năn

Xin cho con một lòng nhân
Tình thương đem đến xa gần
Nhìn bằng ánh mắt từ bi
Trải rộng tấm lòng vị tha

Xin cho con một con đường
Đi vào nẻo chánh đường ngay
Để con tu tập thường ngày
Thân tâm an lạc từ đây

Xin cho mọi người như con
Tình yêu thương hãy song toàn
Dẹp hận thù đến với nhau
Cùng tu hành theo chánh đạo


Quỳnh Giang
F#m


BéTú Anh
F#m

Xin cho con niềm tin

Sáng tác: Tịnh Hải |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Boléro |
kynguyen65 |
1805


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *