Hợp âm bài ♪♫ Xa lắm em ơi ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Xa lắm em ơi
[a*1]


Xa lắm em ơi

[a*2]
——————
*Nhạc-Trẻ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...