Hợp âm bài ♪♫ Vô danh Bồ Tát ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Vô danh Bồ Tát
[a*1]

Rừng không tên, biển không tên
Ngũ Trược ác thế sao rằng có tên
Người không tên, đất không tên
Nhập hạnh Bồ Tát đợi gì có tên

Chẳng họ tên, nên hữu hạnh
Gió lộng mây ngàn, rộng mạnh cao sâu
Ý nhập cảnh, tâm an nhiên
Toả toả hương thiền, viên viên tuệ trí

Thơ trăng hỷ, nhạc suối reo
Tinh tú quay về liên hoa Diệu Pháp
Liên hoa ngát, diệu pháp mầu
Ai chuyển Pháp Hoa vô danh bồ tát

Gió trôi nhạc, mây hoà thơ
Trời đất lặng lờ, trăng sao Diệu Pháp
Tình man mác, nghĩa bao la
Cha trẻ con già vô danh Bồ Tát


Quách Tuấn Du
Fm

Vô danh Bồ Tát

Sáng tác: Thích Thông Bửu & Quí Luân |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
2097


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *