Hợp âm bài ♪♫ Vặn nước & rửa tay ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Vặn nước & rửa tay🎵♩ ♪ ♫ ♬

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

Múc nước để rửa tay
Xin nguyện cho mọi người
đôi bàn tay khéo
Gìn giữ trái đất này

Múc nước để rửa tay
Xin nguyện cho mọi người
đôi bàn tay khéo
Gìn giữ trái đất này


Bảo Yến
D

Vặn nước & rửa tay

Sáng tác: nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh – năm: 1998 |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
airboy089 |
35


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...