Hợp âm bài ♪♫ Ươm mầm ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ươm mầm
[a*1]

Hôm nay gieo hạt giống
Tương lai gặt hoa trái
Hôm nay ý nghĩ lành
Miệng nói những lời lành,
Thân làm các việc lành.

Quả lành sẽ theo ta
Như bóng đi theo hình
Hình ngay bóng thẳng ngay
Hôm nay ý nghĩ xấu
Miệng nói những lời xấu
Thân làm các việc xấu
Quả xấu sẽ theo ta.

Như bánh lăn theo xe
Xe đâu bánh theo đó
Thiện ác đều có báo
Nhân quả luật không sai.

Tương lai của đời ta
Khổ đau hay hạnh phúc
Ngày nay ta quyết định
Hãy ươm hạt giống lành
Chăm sóc và dưỡng nuôi
Hoa hạnh phúc sẽ nở
Quả an vui hiện tiền.

Này bạn thân yêu ơi,
Hãy ươm hạt giống lành
Chăm sóc vào dưỡng nuôi
Cuộc đời sẽ thơm hoa
An lạc sẽ theo ta
Hôm nay và mai sau.


Mã Tuyết Nga
Em-E


Nguyễn Đức
F#m-F#

Ươm mầm

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Rhumba |
intrepid |
2596


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *