Hợp âm bài ♪♫ Túy phi sương (Cửu Châu Thiên Không Thành OST) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Túy phi sương (Cửu Châu Thiên Không Thành OST)
[a*1]

芳华刹那 舞动在不夜天
Fāng huá chànà wǔdòng zài bù yè tiān

烟花桃花 耳边半句情话
Yānhuā táohuā ěr biān bàn jù qínghuà

肩膀翅膀 若所有美好都遇到
Jiānbǎng chìbǎng ruò suǒyǒu měihǎo dōu yù dào

流年也不想逃 和你并肩老
Liúnián yě bùxiǎng táo hé nǐ bìngjiān lǎo

有绮念 有光风霁月伴我眠
Yǒu qǐ niàn yǒu guāng fēng jì yuè bàn wǒ mián

准我想你似朝露闪电 动妄念
Zhǔn wǒ xiǎng nǐ shì zhāolù shǎndiàn dòng wàngniàn

管他什么离恨天 让我许愿
Guǎn tā shénme lí hèn tiān ràng wǒ xǔyuàn

就算引魂铃响 多望你一眼
Jiùsuàn yǐn hún líng xiǎng duō wàng nǐ yīyǎn

云中枯骨众生念
Yún zhōng kūgǔ zhòngshēng niàn

雪地胭脂看不见
Xuě dì yānzhī kàn bùjiàn

十方花落抱合住旖旎无数
Shí fāng huā luò bào hé zhù yǐnǐ wúshù

懒问前路
Lǎn wèn qián

舞似星飞 未华丽先凄美
Wǔ sì xīng fēi wèi huálì xiān qīměi

弦歌沉醉 挥罗袖乱秋水
Xiángē chénzuì huī luō xiù luàn qiūshuǐ

殊途同归 抱满心绮念拈花醉
Shūtútóngguī bào mǎnxīn qǐ niàn niān huā zuì

借醉酒舞一回 是为多情累
Jiè zuìjiǔ wǔ yī huí shì wèi duōqíng lèi

和光同尘 在你眼中栖身
Héguāng tóng chénzài nǐ yǎnzhōng qīshēn

冰肌雪骨 牵挂你难举步
Bīng jī xuě qiānguà nǐ nán jǔbù

爱恨一念 看浮光掠过你容颜
Ài hèn yīniàn kàn fú guāng lüèguò róngyán

有千句诉衷肠 却说是寻常
Yǒu qiān jù sù zhōngcháng quèshuō shì xúncháng

准我望你 渡苦海偷余生
Zhǔn wǒ wàng nǐ dù kǔhǎi tōu yúshēng

准我唱你 情霏霏如花坠
Zhǔn wǒ chàng nǐ qíng fēifēi rúhuā zhuì

准我恋你 爱贪多汹涌成心魔
Zhǔn wǒ liàn nǐ ài tān duō xiōngyǒng chéng xīn

准我抱憾独行 雪中饮浮冰
Zhǔn wǒ bàohàn dúxíng xuě zhōng yǐn fú bīng

舞似星飞 未华丽先凄美
Wǔ sì xīng fēi wèi huálì xiān qīměi

弦歌沉醉 挥罗袖断秋水
Xiángē chénzuì huī luō xiù duàn qiūshuǐ

殊途同归 抱满心绮念拈花醉
Shūtútóngguī bào mǎnxīn qǐ niàn niān huā zuì

琉璃化污泥 彩云散朝夕
Liúlí huà wū ní cǎiyún sàn zhāoxì


Cúc Tịnh Y (tiếng Hoa)
Am-Cm

Túy phi sương

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
1812


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *