Hợp âm bài ♪♫ Túy hồng nhan ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Túy hồng nhan
[a*1]

Lá là là lá la là la…
Là la la là là lá la…
Lá la là lá la là, la là là lá la…
Lá a à á a hà ha …
Hà há há a a à à a …
Há a ha à hà ha hà…
Là lá là há á la là…
Lá à là à la là la…
Há a há à hà a à…
Há à há a hà há a…
Há a a à à ha…
Hà há a á a à hà ha.

Hà há há a a à à a …
Há a ha à hà ha hà…
Là lá là há á la là…
Lá à là à la là la…
Há a há à hà a à…
Há à há a hà há a…
Há a a à à ha…
Hà há a á a à hà ha.


Lưu Y Đóa
F#m

Túy hồng nhan

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
#Blues |
chanhtriqs |
14263


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...