Hợp âm bài ♪♫ Tụng niệm khúc ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tụng niệm khúc
[a*1]

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát Đai thế Chí Bồ Tát

Nam mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ, da địa dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Trong con tham sân si còn nhiều
Tâm linh còn bao trĩu nặng trầm luân
Nay con về bên đạo tràng
Cho con thiện duyên nép chân Phật đài
Mong ơn độ sinh về nơi bến Giác
Câu kinh từ bi dìu tâm linh con
Được giác ngộ lời từ tâm
Vang vang xa ngời ánh hào quang.

Chí tâm đảnh lễ con quỳ
Cúi xin Tam Bảo độ trì
Thoát bao nghiệp chướng nguy nàn
Chí tâm đảnh lễ con niệm
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát
Đại Thế Chí bồ tát
Nam mô Địa Tạng Vương bồ tát
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng bồ tát ma ha tát.


Thanh Thúy
Gm

Tụng niệm khúc

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tân |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1227


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *