Hợp âm bài ♪♫ Trước khi rồ máy xe & gắn dây an toàn ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Trước khi rồ máy xe & gắn dây an toàn🎵♩ ♪ ♫ ♬

Trước khi cho máy nổ
Tôi biết tôi đi đâu
Xe với tôi là một
Xe mau tôi cũng mau

Trước khi cho máy nổ
Tôi biết tôi đi đâu
Xe với tôi là một
Xe mau tôi cũng mau

Hai phần ba tai nạn
Xảy ra tại gần nhà
Biết vậy tôi cẩn trọng
không đi đâu xa

Hai phần ba tai nạn
Xảy ra tại gần nhà
Biết vậy tôi cẩn trọng
không đi đâu xa


Hạnh Nguyên
B

Trước khi rồ máy xe & gắn dây an toàn

Sáng tác: nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh – năm: 1998 |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
airboy089 |
28


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...