Hợp âm bài ♪♫ Tình yêu thời hiện đại (Jin doi ngoi cing gu si – 現代愛情故事) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tình yêu thời hiện đại (Jin doi ngoi cing gu si – 現代愛情故事)
[a*1]

Intro: -

1. 別離沒有對錯
bit lei mut jau deoi co
要走也解釋不多
jiu zau jaa gaai sik bat do
現代說永遠已經很傻
jin doi syut wing jyun ji ging han so
隨著那一宵去火花已消逝
ceoi zoek naa jat siu heoi fo faa ji siu sai
不可能付出一生那麼多
bat ho nang fu ceot jat saang naa mo do

2. 情盡時就要放過
cing zeon si zau jiu fong gwo
我怎會想穿心窩
ngo zam wui soeng cyun sam wo
若是厭棄了再不蹉跎
joek si jim hei liu zoi bat co to
如共你分開應有機會再愛一個
jyu gung nei fan hoi jing jau gei wui zoi oi jat go
不可能付出一生空虛過
bat ho nang fu ceot jat saang hung heoi gwo

Chorus: 你我情如路半經過
nei ngo cing jyu lou bun ging gwo
深知道再愛痛苦必多
sam zi dou zoi oi tung fu bit do
願你可輕輕鬆鬆放低我
jyun nei ho heng heng sung sung fong dai ngo
剩了些開心的追憶送走我
sing liu se hoi sam dik zeoi jik sung zau ngo
皆因瞭解之後認清楚
gaai jan liu gaai zi hau jing cing co

離別時笑笑明晨剩我一個
lei bit si siu siu ming san sing ngo jat go
瀟灑裡也會記起當初
siu saa leoi jaa wui gei hei dong co
若你的心中孤單再找我
joek nei dik sam zung gu daan zoi zaau ngo
若你的心窩中空虛再找我
joek nei dik sam wo zung hung heoi zoi zaau ngo
不必痛苦當憶起我
bat bit tung fu dong jik hei ngo


Trương Trí Lâm ft. Hứa Thu Di
C

Tình yêu thời hiện đại (Jin doi ngoi cing gu si – 現代愛情故事)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
362


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *