Hợp âm bài ♪♫ Tình đêm liên hoan ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tình đêm liên hoan
[a*1]

Vui một đêm nay rồi mai lên đường
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường
Mai anh về quê hương vui tiếng chày kêu sương
Bông lúa ngời ánh dương mà còn mến thương
Mà còn vấn vương dường như nghe ai hát trong đêm trường

Vui một đêm nay rồi mai lên đường
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường
Theo tiếng gọi quê hương anh ra ngoài biên cương
Say với đời đấu tranh rồi bên suối xanh
Chợt nghe tiếng oanh lòng anh nao nao nhớ đến phút này

Lửa hồng càng reo vui nồng nàng càng lên khơi
Đàn trầm càng chơi vơi tiếng hò lưng trời
Kìa này là sương rơi lửa hồng chuyền thêm hơi
Lòng mình càng vui tươi ghi nhớ lần cuối

Lửa bập bùng reo vui nồng nàng càng lên khơi
Đàn trầm càng chơi vơi tiếng hò lưng trời
Kìa này là sương rơi lửa hồng chuyền thêm hơi
Lòng mình càng vui tươi nhưng luống bùi ngùi

Vui một đêm nay rồi mai lên đường
Vui buồn ai hay tình dâng đêm trường
Trên nẻo đường quê hương mai cho dù muôn phương
Nhưng vẫn còn vấn vương một chiều liên hoan
Buồn vui chứa chan ngàn đời chưa tan với muôn tiếng đàn


Thanh Tuyền
Cm


Hợp ca
Gm


Thanh Thúy
Gm


Thanh Tuyền (trước 75)
Cm


Thanh Lan (trước 75)
Bm

Tình đêm liên hoan

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ |
Nhạc Vàng |
Điệu:
#Boléro |
cobedanau |
5314


[a*2]
——————
*Nhạc-Vàng
vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...