Hợp âm bài ♪♫ Tình Chúa cao vời ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tình Chúa cao vời
[a*1]

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào
Để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi
Ôi tình yêu thương Chúa cao vời tình yêu thương Chúa muôn đời
Người yêu con từ ngàn xưa từ khi chưa có đồi non
Từ khi chưa có trời cao chưa có vầng trăng với ngàn sao
Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào
Để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi
Ôi vì thương con Chúa quên mình vì yêu nên hiến thân mình
Gọi con nên bạn tình Cha dù bao sóng gió hiểm nguy
Dìu con đi giữa trần gian ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con
con Chúa quên thân mình đời con dám mơ gì hơn

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào
Để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi
Con thành tâm dâng hiến trọn đời thành tâm dâng hiến xác hồn
Để nên tông đồ của Cha Và nên nhân chứng của Cha
Truyền rao chân lý của Cha gieo rắc lời Cha khắp gần xa
Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu


Phan Đinh Tùng
Dm


Tâm Đoan
Am

Tình Chúa cao vời

Sáng tác: Lm. Duy Thiên |
Nhạc Thánh ca |
Điệu:
#Slow Ballad |
kynguyen65 |
35026


[a*2]
——————
*Nhạc-Thánh-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *