Hợp âm bài ♪♫ Thiếu nữ Thiên Trúc (Tiān Zhú shǎo nǚ – 天竺少女) – Tây Du Ký 1986 OST ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Thiếu nữ Thiên Trúc (Tiān Zhú shǎo nǚ – 天竺少女) – Tây Du Ký 1986 OST🎵♩ ♪ ♫ ♬

1. 噢……沙里瓦,噢……沙里瓦,
ō …… shā lǐ wǎ , ō …… shā lǐ
噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!…
ō …… hē !…… ō … hē !… ō … hē !…
是谁送你来到我身边
shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān
是那圆圆的明月明月
shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè
是那潺潺的山泉是那潺潺的山泉
shì nà chán chán de shān quán shì nà chán chán de shān quán
是那潺潺的山泉山泉
shì nà chán chán de shān quán shān quán
我像那戴着露珠的花瓣花瓣
wǒ xiàng nà dài zhuó lù zhū de huā bàn huā bàn
甜甜地把你把你依恋依恋
tián tián dì bǎ nǐ bǎ nǐ yī liàn liàn
噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō …… shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ
噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦噢……嗬
ō …… shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō …… hē

2. 噢……沙里瓦,噢……沙里瓦,
ō …… shā lǐ wǎ , ō …… shā lǐ
噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!…
ō …… hē !…… ō … hē !… ō … hē !…
是谁送你来到我身边,
shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān ,
是那璀璨的星光星光
shì nà cuǐ càn de xīng guāng xīng guāng
是那明媚的蓝天是那明媚的蓝天,
shì nà míng mèi de lán tiān shì nà míng mèi de lán tiān ,
是那明媚的蓝天蓝天
shì nà míng mèi de lán tiān lán tiān
我愿用那充满着纯情的心愿
wǒ yuàn yòng nà chōng mǎn zhuó chún qíng de xīn yuàn
深深的把你爱恋爱恋
shēn shēn de bǎ nǐ ài liàn ài liàn
噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō …… shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ
噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō …… shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ


Phùng Đề Mạc
Em


Lý Ngọc Linh
Em

Thiếu nữ Thiên Trúc (Tiān Zhú shǎo nǚ – 天竺少女) – Tây Du Ký 1986 OST

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1144


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...