Hợp âm bài ♪♫ Thiên Cổ (千古 – Hoa thiên cốt 2015 OST) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Thiên Cổ (千古 – Hoa thiên cốt 2015 OST)
[a*1]

Intro:

1. 夏蝉冬雪 不过轮回一瞥
Xià chán dōng xuě , bùguò lúnhuí yīpiē
悟道修炼 不问一生缘劫
Wùdào xiūliàn bù wèn yīshēng yuán jié
白纸画卷 寥寥几笔绘江湖深浅
Bái zhǐ huàjuàn liáoliáo jǐ bǐ huì jiānghú shēn qiǎn
难绘你 不染纤尘的容颜
Nán huì nǐ, bù rǎn xiānchén de róngyán

2. 夜不成眠 心还为谁萦牵
Yè bù chéngmián xīn hái wèi shuí yíng qiān
灯火竹帘 梦里随风摇曳
Dēnghuǒ zhú lián mèng lǐ suí fēng yáoyè
月华似练 遥看万载沧海成桑田
Yuè huá shì liàn Yáo kàn wàn zǎi cānghǎi chéng sāng tián
它不言 不言命途的明灭
Tā bù yán bù yán mìngtú de míngmiè

Chorus: 若流芳千古 爱的人却反目
Ruò liúfāng qiāngǔ, ài de rén què fǎnmù
错过了幸福 谁又为你在乎
Cuòguòle xìngfú shuí yòu wèi nǐ zàihū
若贻笑千古 因为爱得执迷又糊涂
Ruò yí xiào qiāngǔ Yīnwèi ài dé zhí mí yòu hútú
也不悔做你的信徒
Yě bù huǐ zuò nǐ de xìntú


A Lan
C#

Thiên Cổ (千古 – Hoa thiên cốt 2015 OST)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1707


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *