Hợp âm bài ♪♫ Thay tâm đổi lòng ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Thay tâm đổi lòng🎵♩ ♪ ♫ ♬

Cũng mấy hôm kể khi từ ngày dứt tay
Anh thấy người lạ cùng em rất đắm say
Anh luôn miệng bảo chẳng thể nào bỏ qua
Nhưng lòng của anh lại muốn em à.

T-ĐK:
Đến thở cũng khó khăn bỏ ăn đến thất thần
Càng cố muốn quên càng nhớ đến thật chán bản thân
Từ gắn bó đến khi từ bỏ tim vẫn mãi dày
Yêu thương đậm sâu đổi lại chỉ thấy niềm đau.

ĐK:
Đến khi tình cảm ngưng dốc mắt của mình vẫn còn khóc
Người thương nhất thay tâm đổi lòng sao mà vờ như không
Đừng nên nói gì chỉ làm em thêm ích kỷ
Giờ muốn đi nhưng sao thâm tâm còn suy nghĩ.

Giờ anh ở lại chỉ khiến hai người trở ngại
Anh nhận sai quay lưng ra đi hoen mi gánh hết khổ ải
Trải qua tất cả chẳng bằng một người mới
Giờ hiểu ra yêu thương bao lâu là điêu ngoa
Anh chấp nhận xa.

(Rời đi làm như thế được
Em giữ làm chi thiết tha gì anh nữa đâu
Tại sao ích kỷ chắc vì bản thân vô vị
Thế thôi anh lại nghĩ em bên người khác đi)

T-ĐK:
Đến thở cũng khó khăn bỏ ăn đến thất thần
Càng cố muốn quên càng nhớ đến thật chán bản thân
Từ gắn bó đến khi từ bỏ tim vẫn mãi dày
Yêu thương đậm sâu đổi lại chỉ thấy niềm đau.

ĐK:
Đến khi tình cảm ngưng dốc mắt của mình vẫn còn khóc
Người thương nhất thay tâm đổi lòng sao mà vờ như không
Đừng nên nói gì chỉ làm em thêm ích kỷ
Giờ muốn đi nhưng sao thâm tâm còn suy nghĩ.

Giờ anh ở lại chỉ khiến hai người trở ngại
Anh nhận sai quay lưng ra đi hoen mi gánh hết khổ ải
Trải qua tất cả chẳng bằng một người mới
Giờ hiểu ra yêu thương bao lâu là điêu ngoa
Anh chấp nhận xa.

ĐK:
Đến khi tình cảm ngưng dốc mắt của mình vẫn còn khóc
Người thương nhất thay tâm đổi lòng sao mà vờ như không
Đừng nên nói gì chỉ làm em thêm ích kỷ
Giờ muốn đi nhưng sao thâm tâm còn suy nghĩ.

Tăng tone ->

Giờ anh ở lại chỉ khiến hai người trở ngại
Anh nhận sai quay lưng ra đi hoen mi gánh hết khổ ải
Trải qua tất cả chẳng bằng một người mới
Giờ hiểu ra yêu thương bao lâu là điêu ngoa
Anh chấp nhận xa.


Tăng Phúc
Gm


Vương Anh Tú
Gm

Thay tâm đổi lòng

Sáng tác: Vương Anh Tú |
Nhạc Trẻ |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
415


[a*2]
——————
*Nhạc-Trẻ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...