Hợp âm bài ♪♫ Thanh niên làm theo lời Bác ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Thanh niên làm theo lời Bác
[a*1]

1. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên
Giơ nắm tay thề gìn giữ hoà bình độc lập tự do

2. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước
Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no

ĐK: Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi
Đi lên thanh niên làm theo lờii bác

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”


Châu Văn Minh
A

Thanh niên làm theo lời Bác

Sáng tác: Hoàng Hà |
Nhạc Đỏ |
Điệu:
#March |
kynguyen65 |
10401


[a*2]
——————
*Nhạc-Đỏ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *