Hợp âm bài ♪♫ Ru con Nam Bộ ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ru con Nam Bộ
[a*1]

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chày năm canh chày
Thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi
Hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi con hỡi con hời
Con hỡi con hời hỡi con.


Tài Linh
C#


Mỹ Huyền
C


Ái Vân
C


Tam Ca Đông Phương
C

Ru con Nam Bộ

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
7141


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *