Hợp âm bài ♪♫ Qua cầu gió bay ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Qua cầu gió bay
[a*1]

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu
Rằng a ối a à qua cầu
Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay

Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu
Rằng a ối a à qua cầu
Tình tình tình sút quai, tình tình tình sút quai

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a à qua cầu
Rằng a ối a à qua cầu
Tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi


Elvis Phương & Ái Vân
Ebm


Quang Linh
Bm


Như Quỳnh
Em

Qua cầu gió bay

Sáng tác: Dân ca |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Habanera |
kynguyen65 |
22629


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *