Hợp âm bài ♪♫ Phật ở trong tâm ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Phật ở trong tâm
[a*1]

1. Tâm Phật là ở trong ta
Tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường
Yêu đương nhân thế mê lầm
Lòng ta giải thoát chữ tâm là Phật
Phật là Phật ở trong tâm
Tu tâm tu tánh Phật là Phật tâm

ĐK: Một nén nhang mang chút lòng thành
Lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn
Một nỗi đau ngang trái cuộc đời
Một lòng thương xót mới là Phật tâm

2. Chư Phật mãi ở trong ta
Tu đâu cũng phải tu tâm cho mình
Nam mô a di đà Phật
Cầu cho nhân thế thân tâm an lành
Người người cuộc sóng an vui
Tu tâm dưỡng tánh Phật là Phật tâm


Mai Quốc Huy
Dm

Phật ở trong tâm

Sáng tác: Mai Quốc Huy |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Boléro |
kynguyen65 |
3238


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *