Hợp âm bài ♪♫ Nụ cười Trường Sa ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Nụ cười Trường Sa
[a*1]

1. Nắm chặt trong tay anh em gửi cả tấm lòng
Nụ cười trong mắt anh em gửi trọn tình yêu
Nụ cười anh nụ cười chiến sĩ
Nụ cười em đậm tình quân dân
Nụ cười anh và em nụ cười của niềm tin
Nụ cười anh và em nụ cười Trường Sa

2.Nắm chặt trong tay anh tất liền gần với đảo
Nụ cười trong mắt anh đảo nối đảo gần hơn
Nụ cười anh nụ cười chiến sĩ
Nụ cười em đậm tình quân dân
Nụ cười anh và em nụ cười của niềm tin
Nụ cười anh và em nụ cười Trường Sa


Võ Hạ Trâm & Nhóm Lửa Việt
Dm

Nụ cười Trường Sa

Sáng tác: Đang cập nhật |
Nhạc Đỏ |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1413


[a*2]
——————
*Nhạc-Đỏ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *