Hợp âm bài ♪♫ Người Trung Quốc (China people – Zhōng Guó rén – 中国人) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Người Trung Quốc (China people – Zhōng Guó rén – 中国人)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: -

五千年的风和雨啊 藏了多少梦
wǔ qiān nián de fēng hé yǔ ā cáng liǎo duō shǎo mèng
黄色的脸 黑色的眼 不变是笑容
huáng sè de liǎn hēi sè de yǎn bù biàn shì xiào róng
八千里山川河岳 像是一首歌
bā qiān lǐ shān chuān hé yuè xiàng shì yī shǒu
不论你来自何方 将去向何处
bù lùn nǐ lái zì hé fāng jiāng qù xiàng hé chǔ

一样的泪 一样的痛
yī yàng de lèi yī yàng de tòng
曾经的苦难 我们留在心中
zēng jīng de kǔ nán wǒ mén liú zài xīn zhōng
一样的血 一样的种
yī yàng de xuè yī yàng de zhǒng
未来还有梦 我们一起开拓
wèi lái huán yǒu mèng wǒ mén yī qǐ kāi tuò

手牵着手 不分你我 昂首向前走
shǒu qiān zhuó shǒu bù fēn nǐ wǒ áng shǒu xiàng qián zǒu
让世界知道 我们都是中国人
ràng shì jiè zhī dào wǒ mén dū shì zhōng guó rén


Lưu Đức Hoa
Dm

Người Trung Quốc (China people – Zhōng Guó rén – 中国人)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
339


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...