Hợp âm bài ♪♫ Người ơi người ở đừng về ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Người ơi người ở đừng về
[a*1]

Người ơi! người ở đừng về
Người ơi! Thao thức canh trường
Người ơi! Người ở đừng về
Tim em vẫn không phai mờ

Người về em vẫn (í i ì i)
Mấy có mấy khóc (i i i i) thầm
Đôi bên là bên song như vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm
Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ở đừng về

Người về em vẫn (í i ì i)
Mấy có mấy trông (i i i) theo
Trông (ư ư) nước tình chung là như nước chảy
(Mà này cũng có trông a bèo
Trông bèo (là) bèo trôi.
Người ơi! Người ở đừng về

Người về em vẫn (í i ì i)
Mấy có mấy nhớ (i i i) rằng
Đâu (a) hơn là hơn tâm bên người lấy
Mà này cũng có ai đâu bằng
Dâu bằng em đợi anh
Người ơi! Người ở đừng về

Người về, em vẫn (í i ì i)
mấy tái (i) hồi yêu (a)
Em là em mong anh xin chớ
Mà này cũng có a, đứng ngồi đứng ngồi với ai
Người ơi! Người ở đừng về
Người ơi! Người ở đừng về


Ái Vân
D

Người ơi người ở đừng về

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Slow Surf |
kynguyen65 |
21730


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *