Hợp âm bài ♪♫ Người đa tình luôn chịu nỗi đau vô tình (Duō qíng de rén zǒng bèi wú qíng de shāng – 多情的人總被無情的傷) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Người đa tình luôn chịu nỗi đau vô tình (Duō qíng de rén zǒng bèi wú qíng de shāng – 多情的人總被無情的傷)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ----

1. 爱过以后只留下一道伤口
ài guò yǐ hòu zhī liú xià yī dào shāng kǒu
你曾经对我说的天长地久
zēng jīng duì wǒ shuō de tiān cháng dì jiǔ
随着你转身远走 都化作乌有
suí zhuó nǐ zhuǎn shēn yuǎn zǒu dū huà zuò wū yǒu
该不该就这样放手
gāi bù gāi jiù zhè yàng fàng shǒu

2. 什么原因让你一去不回头
shén me yuán yīn ràng nǐ yī qù bù huí tóu
缠绵的伤口不停地颤抖
chán mián de shāng kǒu bù tíng dì chàn dǒu
为什么不能挽留 从前的温柔
wéi shén me bù néng wǎn liú cóng qián de wēn róu
有情的一切换无情的所有
yǒu qíng de yī qiē huàn wú qíng de suǒ yǒu

ĐK: 为何多情的人总被无情的伤
wéi hé duō qíng de rén zǒng bèi wú qíng de shāng
付出真心换回狼狈的模样
chū zhēn xīn huàn huí láng bèi de mó yàng
为爱背负的伤 折断了翅膀
wéi ài bèi fù de shāng zhē duàn liǎo chì bǎng
你的诺言叫我怎么才能遗忘
nǐ de nuò yán jiào wǒ zěn me cái néng yí wàng

为何多情的人总被无情的伤
wéi hé duō qíng de rén zǒng bèi wú qíng de shāng
对着镜子让我痛快哭一场
duì zhuó jìng zǐ ràng wǒ tòng kuài kū yī cháng
哭红了的眼眶 谁又能体谅
kū hóng liǎo de yǎn kuàng shuí yòu néng tǐ liàng
心碎应该如何去收场
xīn suì yīng gāi rú hé qù shōu cháng


Lục Triết
Cm

Người đa tình luôn chịu nỗi đau vô tình (Duō qíng de rén zǒng bèi wú qíng de shāng – 多情的人總被無情的傷)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
297


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...