Hợp âm bài ♪♫ Ngôi chùa em yêu ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ngôi chùa em yêu
[a*1]

1. Chùa em vang tiếng kinh cầu dù nắng mưa dãi dầu
Chùa em hoa lá xanh màu chuông khuya đồng vọng về đâu
Chùa em khói hương trầm bay, tha thiết là đây chan chứa vơi đầy.

Ai xuôi sông Hương xin dừng chân Thiên Mụ
Ai về bến Ngự xin nhớ Từ Đàm
Xuân tàn Hạ mang Thu sang
Huế đô ngập mảnh đạo vàng người ơi!

2. Lòng em sung sướng vô vàn về dưới ánh đạo vàng
Lòng em tha thiết dâng tràn hương từ ngập bóng hào quang
Lòng em nhất trí thành tâm tha thiết trọn dâng lý tưởng cho đời.

Ai lên Thiên Thai huyền tôn nương đợi
Ai về Gia Hội diệu đế nương chờ
Huế hiền như một bài thơ
Tình dâng nghĩa đạo không mờ nét son.


Thích Nhật Thiện
B

Ngôi chùa em yêu

Sáng tác: Thích Trường Khánh |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
42


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...