Hợp âm bài ♪♫ Nếu tình yêu vẫn còn (Rú guǒ ài huán zài – 如果爱还在) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Nếu tình yêu vẫn còn (Rú guǒ ài huán zài – 如果爱还在)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro:
--
---

1. 经过多年以后读懂了好与坏
jīng guò duō nián yǐ hòu dú dǒng liǎo hǎo yǔ huài
可是昔日的故事它早已不在
kě shì xī rì de gù shì tā zǎo yǐ bù zài
翻阅曾经保留的旧照片
fān yuè zēng jīng bǎo liú de jiù zhào piàn
幕幕往事重又回想起来
mù mù wǎng shì zhòng yòu huí xiǎng qǐ lái

2. 许多东西都是失去了才会明白
xǔ duō dōng xī dū shì shī qù liǎo cái huì míng bái
原来丢掉了自己一生的所爱
yuán lái diū diào liǎo zì jǐ yī shēng de suǒ ài
想要回到过去早已不存在
xiǎng yào huí dào guò zǎo yǐ bù cún zài
只能把所有的美好留在脑海
zhī néng bǎ suǒ yǒu de měi hǎo liú zài nǎo hǎi

Chorus: 如果爱还在你心中没有离开
rú guǒ ài huán zài nǐ xīn zhōng méi yǒu lí kāi
多年以后还能大胆说出来
duō nián yǐ hòu huán néng dà dǎn shuō chū lái
那份陈酿多年 多年的相思酒
nà fèn chén niàng duō nián, duō nián de xiāng sī jiǔ
一定会是刻骨铭心的真与爱
yī dìng huì shì kè gǔ míng xīn de zhēn yǔ ài

* 带着满是疲惫的期待
dài zhuó mǎn shì pí bèi de qī dài
也许未来的梦它从未曾醒来
yě xǔ wèi lái de mèng tā cóng wèi zēng xǐng lái
缘聚缘散早有安排
yuán jù yuán sàn zǎo yǒu ān pái
把握现在才是最好的存在
bǎ wò xiàn zài cái shì zuì hǎo de cún zài


Akira
Cm


Zōu Fēng
Cm


Yuri
F#m

Nếu tình yêu vẫn còn (Rú guǒ ài huán zài – 如果爱还在)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
231


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...