Hợp âm bài ♪♫ Muối đất và ánh sáng ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Muối đất và ánh sáng🎵♩ ♪ ♫ ♬

1. Các con là muối đất. Nếu muối đã phai lạt,
người ta biết lấy gì mà ướp lại cho mặn?
Các con là sự sáng chiếu vào giữa thế trần.
Để Danh Cha cả sáng khắp nơi thiên hạ ngợi khen.

Hãy nên giống như muối đất khi tan,
ướp mặn cho đời để sắc thêm tươi, cho vị thêm nồng,
cho hương còn ngát mùi thơm mà không hư mất.
Chớ như muối kia nếu đã không tan,
chất mặn không còn, muối ấy chẳng cần,
sẽ bị đem loại bỏ đi mãi mãi vì không giúp gì được ai.

2. Các con là muối đất. Nếu muối đã phai lạt,
người ta biết lấy gì mà ướp lại cho mặn?
Các con là sự sáng chiếu vào giữa thế trần.
Để Danh Cha cả sáng khắp nơi thiên hạ ngợi khen.

Hãy là ánh đèn thắp sáng trên cao
ngõ hầu soi vào mọi chốn dương gian,
cho toàn dân người thấy rõ Sự Sáng, Sự Thật ở trong cuộc sống.
Ai lại thắp đèn cất giấu vào thùng,
nhưng đặt bên ngoài chỗ thoáng cao hơn.
Hãy làm như vậy để người ta thấy mọi việc phúc lành của con.

3. Các con là muối đất. Nếu muối đã phai lạt,
người ta biết lấy gì mà ướp lại cho mặn?
Các con là sự sáng chiếu vào giữa thế trần.
Để Danh Cha cả sáng khắp nơi thiên hạ ngợi khen.

Muối thì thấp hèn, muối cũng khô khan,
nhưng vị nó mặn là tính cho đi, chấp nhận tan mình,
nhưng không bị mất vị mặn còn nguyên bản chất.
Chói ngời huy hoàng ánh sáng trong con
soi vào con đường dẫn tới quê hương
đích thực trên trời là nơi sự sống đời sau Chúa sẽ thưởng công.


Tấn Đạt
Ab

Muối đất và ánh sáng

Sáng tác: Thiên Lý |
Nhạc Thánh ca |
Điệu:
Chưa chọn |
airboy089 |
184


[a*2]
——————
*Nhạc-Thánh-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...