Hợp âm bài ♪♫ Mẹ Quan Âm lắng nghe ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Mẹ Quan Âm lắng nghe
[a*1]

1. Lắng nghe từng đêm con đang khóc thương
Lắng nghe từng câu cầu nguyện của chúng con
Thấy con thành tâm một lòng niệm quan Thế Âm
Quan âm từ bi như mẹ hiền thương xót con

2. Ở trên trời cao hiện ra hào quang sáng ngời
Quan âm nổi danh toàn thân sắc vàng
Khắp nơi rộn ràng lời mẹ niệm chú cứu độ
Khiến tâm bình yên giống như lời mẹ ru

ĐK: Mẹ Quan Âm trên cao lắng nghe lòng con
Ngàn cánh tay đưa con qua khổ đau
Mẹ Quan Âm ban chú đại bi
Cùng đại nguyện cứu cánh cả chúng sanh

Mẹ Quan Âm trên cao dõi mắt nhìn theo
Ngàn mắt soi dẫn đường cho con bình an
Lòng con mong cho mẹ nhiều an vui
Nguyện ngàn đời vạn kiếp nhớ tâm niệm sanh


Saka Trương Tuyền
Gm

Mẹ Quan Âm lắng nghe

Sáng tác: Saka Trương Tuyền |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1422


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *