Hợp âm bài ♪♫ Lý quạ kêu ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý quạ kêu
[a*1]

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng
Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia
Nay dìa thì mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tối ở quên dìa

Rằng a i a ta dìa
Lòng thương nhớ thương
Rằng a i a ta dìa
Lòng thương nhớ thương


Quang Linh
D


Hương Thủy
G

Lý quạ kêu

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
3691


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *