Hợp âm bài ♪♫ Lý mười thương (Lý 10 thương) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý mười thương (Lý 10 thương)
[a*1]

1. Một thương tóc xoã ngang vai
Hai thương, hai thương đi đứng
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang
Vẻ người thật là đoan trang
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang

2. Ba thương ăn nói có duyên
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang
Đôi mắt huyền càng nhìn thêm xinh
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang.

3. Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang
Nửa vành thật là nên thơ
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang

4. Bảy thương thiếp cũng mong chờ
Tám thương, tám thương thơ thẩn
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang
Bên bờ tạc dòng Hương Giang
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang

5. Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà áo
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang
Dịu dàng là Huế gió bay
tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang tình tang

* Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình
tang …. tình tang


Cẩm Ly
B


Hương Lan
Ab

Lý mười thương (Lý 10 thương)

Sáng tác: Dân ca Huế |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
8527


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *