Hợp âm bài ♪♫ Lý dĩa bánh bò ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý dĩa bánh bò
[a*1]

Hai tay bưng dĩa í a bánh bò.
Giấu cha, giấu mẹ chân đi khé né ôi trời sợ té lén đem cho trò.
Ì i í i i trò là trò đi thi í i i trò.
Tình tính tang tang là trò, là trò đi thi í i ì i í ì.


Unknown
G

Lý dĩa bánh bò

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Bossa Nova |
dotai16 |
8295


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *