Hợp âm bài ♪♫ Lý con sáo sang sông ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý con sáo sang sông
[a*1]

ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ.
Cho nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ lồng cái kìa bay xa
Cái kìa bay xa, cái lý sông mã, cái lý xàng
Đôi ta về thành thị ơi sáo bay ơi

ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ.
Cho nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ lồng cái kìa bay xa
Cái kìa bay xa, cái lý sông mã, cái lý xàng
Đôi ta về thành thị ơi sáo bay ơi


Hương Lan
D


Thùy Trang
D

Lý con sáo sang sông

Sáng tác: Dân ca |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
5900


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *