Hợp âm bài ♪♫ Lý cây đa ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý cây đa
[a*1]

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây đa, rằng tôi ý ối a cây đa
Ai xui ôi à tính tang tình rằng
Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a cây đa, rằng tôi lý ối a cây đa

Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng
Rằng tôi lý ối tầng ba tầng, tôi lý ối tầng ba tầng
Ai sui ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng, rằng tôi lý ối a sáng trăng

Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà
Rằng tôi lý ối viền năm tà, rằng tôi lý ối viền năm tà
Ai sui ôi à tính tang tình rằng
Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a tháng giêng, rằng tôi lý ối a tháng giêng


Ngọc Hạ
F

Hoàng Oanh
E


Ngọc Anh
D


Lâm Bảo Phi
Eb

Lý cây đa

Sáng tác: Dân ca |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Valse |
kynguyen65 |
15771


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *