Hợp âm bài ♪♫ Lý boong boong ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lý boong boong
[a*1]

1. Lắng nghe vang tiếng trống lân
Cắt tùng chen tùng tùng chen thiệt là vui
Tiếng trống lân nhịp nhàng đón dâu thôn xóm quá là vui
Năm nay sản lượng lúa thơm trúng mùa ghê thiệt là vui
Lúa chín thơm trên đồng sui gia cả họ đuề huề xứng ghê

2. Đón dâu vui hát chúc nhau
Mới là vui mới là hay thiệt là hay
Chúc lứa đôi mặn nồng ấm no sung túc bao yên vui
Trong tay lễ hội gái cùng trai để cầu xin lộc ngày vui
Ta kết trao duyên lành hai ta hãnh diện thật là xứng đôi

3. Đón dâu vui quá xá vui
Rước về dinh chúc mừng cho họ nhà trai
Áo gấm thêu lụa là thướt tha chung bước dưới cờ hoa
Hôm nay lễ hội cưới à vui được nàng dâu thiệt là xinh
Chúc lứa đôi thiệt mặn nồng sui gia hai họ đuề huề xứng ghê

* [G-]-


Trung Hậu & Thiên Sơn
Am

Lý boong boong

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1958


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *