Hợp âm bài ♪♫ Lượng vàng không tiếc ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lượng vàng không tiếc
[a*1]

1. Còn đêm, còn đêm nay nữa, nay nữa mai đi
Lượng vàng là vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề!
Ù là ù u ơ! Tiếc thương ơ ù ơ
Ù là ù u ơ! Tiếc thương ơ ù ơ

2. Còn đêm, còn đêm nay nữa, nay nữa mai về
Lượng vàng là vàng không tiếc, tiếc kề má son!
Ù là ù u ơ! Tiếc thương ơ ù ơ
Ù là ù u ơ! Tiếc thương ơ ù ơ


Thanh Tuyền (trước 75)
F

Lượng vàng không tiếc

Sáng tác: Dân ca |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1574


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *