Hợp âm bài ♪♫ Lúng liếng ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lúng liếng
[a*1]

1. Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
Mắt í i i người, là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như sao
là sao í í trên trời là chứ em có a nhớ người lắm i ì lắm i
phú lý tình là đôi người ơi, là chứ em có a say người
lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi

2. Lúng liếng í là lúng ới à liếng ơi í i
miệng í i người cười, là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i
là đôi í i đồng tiền là chứ em có a với người, muốn i ì kết i
phú lý tình là kết nhân duyên, là chứ em có a với người
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên

* Phú đi ớ ơ là đi tìm quý í ơ ơ cũng rằng là bạn tiên i
là tiên í í chơi bời, là chứ tôi có a với người
đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi
là chứ tôi có a với người, đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi


Hồng Lý
Em


Thúy Hường & QuangVinh
F#m

Lúng liếng

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
3271


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *