Hợp âm bài ♪♫ Luật Chúa kiện toàn ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Luật Chúa kiện toàn🎵♩ ♪ ♫ ♬

1. Này giới luật của Chúa đã hoạch định rõ từ thuở ban sơ.
Người chẳng đến xóa bỏ luật cũ bao giờ nhưng kiện toàn nó.
Luật ai không tuân giữ điều hèn mọn nhất sẽ nên nhỏ nhất.
Ai gìn giữ giới luật thì sẽ nên con cái trong Sự Thật.

ĐK: Nếu ai đời công chính không hơn các nhà luật sĩ,
không hơn các người biệt phái thì kẻ ấy chẳng được vô Nước Chúa.
Hãy mau thực thi các giới răn như Lời Thiên Chúa trao ban
qua tinh thần mới trong lề luật cũ.

2. Người xưa dạy rằng: Chớ giết người thủ ác, luật sẽ không tha.
Thực dù chỉ phẫn nộ cùng anh em mình cũng chẳng được xá.
Hoặc trong khi dâng lễ tâm can chưa dứt bất bình giận dữ.
Hãy để đó lễ vật mà đến giải hòa trước khi dâng Người.

3. Luật xưa còn nghiêm cấm chớ ngoại tình với người khác hôn nhân.
Dù chỉ ước trong lòng thì đã lỗi phạm như lời Người phán.
Thà con ngươi phải mất, tay kia chặt xuống vẫn còn lợi hơn.
Ném cả xác thân kia vào chốn hỏa ngục bởi gây nên tội.

4. Đừng buông lời thề thốt giữa trời và đất thỏa thói gian ngoa.
Mà người hãy giữ trọn lời hứa trung thành đã thề cùng Chúa.
Vì ta đây không thể thay đen ra trắng có thì bảo có.
Không thì cũng nói không mà chớ thêm điều xấu do ma quỷ.


Ca đoàn Mông Triệu – Gx. Fatima Bình Triệu
Am


Ân Phúc
Am


Ca Đoàn Tam Biên
Am

Luật Chúa kiện toàn

Sáng tác: Thiên Lý |
Nhạc Thánh ca |
Điệu:
Chưa chọn |
airboy089 |
230


[a*2]
——————
*Nhạc-Thánh-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...