Hợp âm bài ♪♫ Lạy Mẹ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Lạy Mẹ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn
[a*1]

--- x 2

Đời con mãi tham đắm trong danh sắc lợi tài, xin mẹ chia sẻ một ngày
Ngày con biết tay chắp cung kính, cúi đầu nhận lỗi gây ra
Vì con đã chấp ngã con đã ôm cay đắng tràn trề, xin mẹ chỉ lối đường về
Mẹ Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn cứu khổ cứu nạn

Lạy mẹ Bồ Tát con đã gây khổ chúng sanh muôn loài
Lạy mẹ Bồ Tát con sống mê tối mãi trong ra ngoài
Chừa mọi tội lỗi con sống tinh tấn nhiếp tâm ngày đêm
Nhớ ơn Bồ Tát giúp con vượt lên sống vui triền miên


Kim Chi
Fm

Lạy Mẹ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
793


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *